CZ| EN
Facebook Twitter google+ TripAdvisor
Liblice

Vypouštění holobků a svatební tipy pro vás

Doporučení a informace pro Vás

Máte-li vybraný svatební termín z naší nabídky, nejprve prosím kontaktujte nás. Provedeme rezervaci termínu, vše vám vysvětlíme, domluvíme si s vámi osobní schůzku a předáme kontakt na matriku.

Příjezd na zámek doporučujeme 15 minut před plánovaným nástupem na svatební obřad, abychom nenarušili plynulý chod dalších svateb. Prosíme, při příjezdu vyčkejte na příchod paní matrikářky/koordinátorky u hlavního vchodu do zámku. Připravte si doklady (ženich, nevěsta, svědci) a snubní prsteny. Slavnostní obřad trvá přibližně 30 minut.  Fotografování v připraveném interiéru a exteriéru zámecké zahrady je zdarma po dobu 60 minut od ukončení obřadu. Parkování v reaálu zámku je po dobu obřadu a fotografování zdarma. Celý den zdarma mohou parkovat svatby s hotinou a ubytovanými hosty.

 Rádi Vám zajistíme za příplatek

Koordinace svatebního dne

Organizace nástupu na svatební obřad                                                                                    1.500 Kč

Organizace příjezdu, uvítání, seznámení s programem, spolupráce s matrikou, organizace nástupu a odchodu, utajený nástup nevěsty apod.

Svatební koordinátor pro organizaci celého Vašeho svatebního dne                                     4.500 Kč  

Konzultace mimo pracovní dobu

Konzultace svatebního koordinátora                                                                                       1.200 Kč 

Prodloužení otevírací doby

Otevírací doba Zámecké restaurace a letní terasy                                                            do 22:00 hod.

Prodloužení otevírací doby do 24:00                                                                                          zdarma

Prodloužení otevírací doby do 02:00                                                                               5.000 Kč/hod.

Noční klid                                                                                                                         od 02:00 hod.

 

Po 02:00 umožňujeme prodloužení otevírací doby pouze při exkluzivním pronájmu zámku a objednání otevřeného baru (open bar) od 24:00 pro svatební hosty v ceně od 350 Kč/os.

Prodloužení otevírací doby je možné pouze po předchozím objednání a písemném odsouhlasení. 

Při porušení nočního klidu se vystavujete nebezpečí, že budete vyvedeni bezpečnostní službou zámku a dále sankci ve výši 10.000 Kč/hod., která bude následně použita jako kompenzace za újmu ostatním hotelovým hostům.

Konzumace vlastního alkoholu a jídla

Rádi pro Vás zajistíme jakýkoliv alkohol nebo víno (bude-li to v našich silách). Konzumace vlastního alkoholu a jídla je striktně zakázána - není-li písemně domluveno jinak. V tomto případě účtujeme servisní poplatek 100 Kč/láhev vína a 1.000 Kč/láhev s obsahem alkoholu vyšším než je 15%. Zámek si při nedodržení tohoto zákazu vyhrazuje právo okamžitě ukončit svatební oslavu bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. 

Kouření v prostorách zámku

Dovolujeme si Vás upozornit, že prostory v celém zámku jsou nekuřácké. Kouření je povoleno pouze v prostorách před zámkem a na letní terase. Nerespektování zákazu se řídí v souladu s platným ubytovacím řádem hotelu.

Vzniklé škody

Zámek Liblice je zde pro Vás už více než 300 let. Jedná se o unikátní památku s nevyčíslitelnou historickou hodnotou a je naší milou povinností zachovat jeho krásu i pro příští generace. Abychom předešli případným nepříjemnostem spojeným s poškozením majetku zámku Liblice, které mohou vzniknout (úmyslně či neúmyslně) v průběhu pořádání akce, doporučujeme Vám, abyste si prostory, které jsou předmětem pronájmu, předem prošli se službukonajícím manažerem.

Když po skončení akce tyto prostory opět manažerovi předáte, vyhnete se tak případnému nedorozumění. Při podpisu smlouvy/objednávky nám udělujete souhlas s vyúčtováním škody vzniklé na majetku zámku Liblice za všechny svatební hosty.

 

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás! Podělte se s přáteli
Kontaktujte nás
Jméno:
E-mail:
Telefon:
Kontakty Mapa
ČSKS